Projekty Build-to-suit

Při pronájmu build-to-suit (BTS) se jedná o skladová zařízení navržená a vytvořená přesně pro daného uživatele.

Na rozdíl od ostatní dostupné plochy jsou BTS maximálně přizpůsobitelné, co se týče:

 • lokace - zařízení mohou být postavena na pozemku v rámci území developera či na klientově pozemku. Nejvyspělejší forma BTS jsou projekty vytvořené v návaznosti na koupi pozemku, se kterou klient souhlasí podle potřeb své obchodní činnosti;
 • velikost průmyslové plochy - závisí na provozních potřebách klienta;
 • velikost kancelářské plochy - podle stanov na jednoho zaměstnance připadají 2 m2 podlahy a 13 m2 kubatury
 • způsob spolupráce - je možné buď pronajmout, nebo vybudovat za účelem prodeje plochy klientovi
 • účel průmyslového zařízení - sklady pro třídění, lehkou produkci, těžkou produkci, která probíhá na pozemku, jenž má být předmětem investičního projektu. Abychom splnili všechna klientova přání, harmonizujeme technologickou a technickou infrastrukturu při všech postupech.  

Cílem této souhry je vytvoření produktu na základě specifických potřeb nájemníka. Chceme maximalizovat úložnou plochu, optimalizovat produkci a přizpůsobit prostory technickým požadavkům realizovaného podnikání (např. prostor pro technické odborníky, třídící zařízení, nestandardní požadavky na elektrifikaci nebo speciální umístění).

Každý klient může utvářet prostor, který si bude pronajímat, od samého počátku. Díky systému BTS klient definuje plány podle svých vlastních potřeb. Projekt tak může být realizován přesně v souladu s jeho/jejími požadavky. Nájemník si může libovolně tvořit kancelářské nebo skladové prvky, díky nimž získá přesně tolik prostoru, kolik potřebuje, a tu nejvyšší efektivnost.

Konstrukce projektů se odehrává ve vhodném časovém rámci přesně podle typu projektu a preferencí klienta.

Výhody projektů BTS: 
 • volba nejlepší lokace a formy investice
 • spolupráce s aktivním týmem BTS
 • úspory při investičních a provozních nákladech 
 • konzultace za účelem vylepšení logistických procesů
 • produkty přizpůsobené image klientovy společnosti

 

Více nájemců

Náš klient si může volně vybírat ideální lokace. Panattoni buduje distribuční parky, které kombinují mnoho výhod: blízkost velkých průmyslových středisek, leteckých tras a relativně husté populace. Logistická centra zahrnují skladové a průmyslové prostory, rozdělené do pohodlných modulů, které si každý zákazník může volně kombinovat a plánovat. Všechny budovy jsou navržené tak, aby odpovídaly nejvyšším standardům (A) a jsou vybaveny moderními technickými řešeními. Parky jsou oplocené a ostraha funguje 24 hodin denně. Klienti dostanou atraktivní nájemní nabídku a možnost upravit pronajímaný prostor (velikost, design a osvětlení) podle svých individuálních potřeb. Nabízíme flexibilní podmínky nájmu přizpůsobené potřebám klienta, maximální využití prostoru s ohledem na skladování a individuální péči o klienta v průběhu trvání smlouvy. Společnost Panattoni nabízí možnost rozšířit a optimalizovat pronajaté prostory, podle toho, jak nájemníci rozvíjí svou činnost.

Naše standardní technické specifikace zahrnují následující prvky:

 • Plynové topení
 • Světlíky a kouřovody
 • Instalace ESFR sprinklerů               
 • Osvětlení odpovídající místním normám
 • Světlá výška - 10m
 • Betonová konstrukce
 • Řešení prostoru - 12m x 22,5m
 • Bezešvá podlaha
 • Nosnost podlahy 5 t/m2
 • Automatický ventilační systém
 • Ocelová střešní konstrukce

 

Správa nemovitostí

Jako developeři nabízíme klientovi nejen prostor k pronájmu na vysoké úrovni, ale také soubor profesionálních služeb v oblasti správy nemovitosti. Odborníci na správu nemovitostí spolupracují s klienty již v počátečních fázích investice. Seznamují se s potřebami nájemníků a v souladu s nimi upravují systémy správy v budově. Celý systém správy nemovitosti je velmi flexibilní.

Oddělení správy nemovitostí se zaměřuje nejen na správu již dokončených objektů, ale také na předvídání nároků klientů a na řešení problémů spojených s provozem objektu. Mezi hlavní úkoly, které oddělení řeší, patří:

 • technická údržba budov a infrastruktury - udržování budov a přístupových cest ke skladu v dobrém stavu, provádění technických kontrol a kontrol údržby v souladu se stavebním zákonem, příprava dokumentace o provozu a údržbě strojů, přičemž oddělení rovněž vychází vstříc individuálním potřebám nájemníků s cílem zajistit maximální bezpečnost pro uživatele a činnost strojů;
 • realizace podmínek nájemních smluv - každodenní zákaznický servis vyplývající z jednotlivých nájemních smluv;
 • finanční vypořádání - developer zodpovídá za vedení podrobné finanční dokumentace spojené s náklady na provoz parku a spotřebu služeb. Tato dokumentace je nájemníkům k dispozici;
 • ostraha 24 hodin denně - přístup do parku je omezen, přičemž postupy pro vpouštění klientů, zaměstnanců a třetích stran do areálu jsou s nájemci individuálně projednány a přizpůsobeny jejich potřebám;
 • označení v parku - společnost umožňuje zákazníkům označit objekty jejich logy. Koncept označení v parku je realizován v souladu s návazným identifikačním systémem, který vytváří marketingové oddělení společnosti, což zajišťuje, že sklady vypadají profesionálně.

Jedním z hlavních úkolů oddělení správy nemovitostí je výběr spolehlivých subdodavatelů, kteří zajišťují výše uvedené služby: údržbu strojů, udržování pořádku atd. Panattoni klade důraz na informovanost klientů o platbách za služby, o stavu řešení vznesených požadavků, o termínech údržby.

 

Služby zhodnocení

Díky rozsáhlým zkušenostem v oblasti akvizic nemovitostí má společnost Panattoni hluboké znalosti, které se neomezují jen na to, jak vybrat správné prostory. Vytváříme silnou, integrovanou síť, která nám poskytuje kvalitní přehled a mnohé výhody. Kromě toho, že ročně kultivujeme 10 milionů metrů čtverečních, jsme také národním hráčem v oblasti akvizic nemovitostí pro zhodnocení, hlavní činnost a opětovný development. Díky našim zkušeným profesionálům je náš úspěch založen na místní expertize, vztazích s klienty a zprostředkovateli a na možnostech opětovného developmentu. V rámci akvizičního procesu společnost Panattoni zaměstnává interní odborníky na správu rizik, kteří mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti správy, pojištění, rozvoje chátrajících pozemků, a udržitelnosti klimatických změn.

Společnost Panattoni nabízí svým klientům aktivní tým, který je schopen řešit všechny aspekty prodeje nemovitostí. Naši profesionálové vám poskytnou správný vzorec pro dokončení investičních transakcí, od nacenění objektu až po úspěšné dokončení projektu.