POLSKO

Panattoni Europe
Centrála
Warsaw Spire
Plac Europejski 1
00-844 Warsaw
Phone: +48 22 540 71 71
Fax: +48 22 540 71 70

Kanceláře

ČESKÁ REPUBLIKA

Panattoni Europe
Šporkovský palác
V Celnici 1034/6
110 00, Praha 1
tel. +420 226 220 550 

SLOVENSKO

Panattoni Europe
Eurovea Central 1,
Pribinova 4,
811 09 Bratislava
Tel.: +421 911 999 550
Tel.: +421 2 3231 0560

LUCEMBURSKO

Panattoni Europe
5 rue de Strasbourg
L-2561 Luxembourg
Tel: +352 262 129 1014
Fax: +352 262 129 1003

NĚMECKO

Panattoni Europe  
Am Sandtorkai 54,
20457 Hamburg 
Tel: +49 40 525 723 100
Fax: +49 40 525 723 120

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Panattoni Europe
Tournament Court
CV34 6LG WARWICK


Tel: +44 208 017 1401

NIZOZEMSKO

Panattoni Europe

Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam

+31(20)2105540

 [email protected]

ŠPANĚLSKO

Madrid Office
Torre Europa
Paseo de la Castellana 95, Planta 9
28046 Madrid
tel. + 34 91 168 12 68

Barcelona Office
Avenida Diagonal 605, Planta 9
08028 Barcelona
tel. +34  93 018 15 10

[email protected]

 

Kontakt pro média

Anita Pietrykowska

PANATTONI EUROPE
Marketing & Communications Director
+48 697 114 484
[email protected]

 

Ewelina Ciuchta

KONKRET PR
Corporate PR Director
+48 508 338 267 
[email protected]

 

 

 * Povinné pole  1. Správcem vašich osobních údajů je společnost Panattoni Development Europe sp. O.o. se sídlem ve Varšavě.
  2. Můžete nás kontaktovat elektronicky na emailové  adrese: [email protected], prostřednictvím kontaktního formuláře na webu: http://www.panattonieurope.com/pl/kraj/polska/kontakt/, nebo poštou na adresu: Plac Europejski 1, 00-844 Varšava.
  3. Vaše osobní údaje budou zpracovány s cílem reagovat na dotazy odeslané prostřednictvím kontaktního formuláře - právní základ zpracování bude naš oprávnění zájem, spočívající v reakci na dotazy předložené zejména zájemcům o naše služby.
  4. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům, které zpracovávají osobní údaje jménem naší společnosti, tj. Společností poskytujícím služby IT.
  5. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu potřebnou k zodpovězení vašeho dotazu.
  6. Máte právo požádat administrátora o přístup k osobním údajům, jejich opravě, odstranění nebo omezení zpracování. Máte také právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů.
  7. Máte právo podat stížnost orgánu dohledu odpovědnému za ochranu osobních údajů v členském státě vašeho obvyklého pobytu, pracoviště nebo místě, kde bylo údajné porušení spácháno.
  8. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné k zodpovězení vašeho dotazu. Pokud odmítnete poskytnout osobní údaje, nebudeme moci odpovědět na vaši otázku.