Mezinárodní versus místní

Panattoni má mezinárodní zkušenost s rozvojem a správou průmyslových, kancelářských a skladových prostor šitých na míru. Zatímco těžíme z výhod mezinárodní developerské firmy, provozní a finanční odpovědnost se řeší na úrovni místního trhu. Přítomnost na daném místě je klíčovým faktorem úspěchu, protože nám poskytuje hlubokou znalost trhu a vztahy, které generují rozsáhlé obchodní příležitosti.

Naším cílem je mezinárodní vize a důraz na místní trh. Jedná se o princip, kterým žijeme a který plně využíváme díky naší globální struktuře. Jako společnost Panattoni Development využíváme výhody mezinárodního know-how celé skupiny. Tato struktura nám umožňuje reagovat flexibilně a kompetentně na každém místním trhu. Naši klienti společně s námi těží z naší flexibilní finanční struktury doplněné silnou pozicí na trhu. Mezinárodní expertiza a kontakty na straně jedné a přítomnost a partneři na konkrétním místě na straně druhé jsou základním kamenem našich komplexních skladových a logistických produktů

 

Flexibilní struktura

Rodinná firma, kterou v USA založil Carl Panattoni, nabízí nejen snadný přístup ke správě a rychlému rozhodování, ale také globální síť přidružených obchodních společností, filiálek a partnerů. Díky naší výrazné přítomnosti na trhu vám můžeme nabídnout nejlepší péči, rady a realizaci vašich projektů na jakémkoli místě. Naše flexibilní finanční struktura a stabilní pozice v odvětví nám pomáhá přizpůsobovat se změnám, ke kterým na trhu dochází. Účelnost naší činnosti, rychlé rozhodování, síť kontaktů na místní a zahraniční protistrany, a v neposlední řadě naše přítomnost po celém Polsku jsou aktiva, která dohromady zajišťují nejširší nabídku skladových řešení v zemi

 

Udržitelný rozvoj

Společnost Panattoni byla vždy inspirovaná vysokou kvalitou, a udržitelné služby nejsou v tomto ohledu výjimkou. Jako globální občan naše společnost usiluje o to, aby světové zdroje využívala s opatrností. Jako člen amerického U.S. Green Building Council (USGBC – Rada pro šetrnou výstavbu), společnost Panattoni Development důsledně přiřazuje vysokou prioritu vytváření projektů, které splňují normy Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Díky našemu internímu týmu profesionálů s certifikací LEED společnost Panattoni dokončila v průměru 7 milionu čtverečních stop budov, které získaly certifikaci LEED. Společnost Panattoni využívá možnost pracovat způsobem, který chrání životní prostředí, abychom podpořili dlouhodobé cíle společnosti, cíle našich partnerů, investorů a klientů.

 

Zkušenosti klientů

Naše oddanost výstavbě vysoce kvalitních produktů vede k výrazné loajalitě ke značce mezi mnohými z našich nájemníků a klientů služby BTS. Seznam klientů společnosti Panattoni zahrnuje více než 2 500 mezinárodních, národních a lokálních firem, a mnozí z nich realizovali ve spolupráci se společností Panattoni i více projektů.

Naši klienti