Kontakt

Česká republika, Praha

Panattoni 
V Celnici 1034/6
110 00, Praha 1
tel. +420 226 220 550
E-mail: [email protected]

Slovensko, Bratislava

Panattoni
Eurovea Central 1,
Pribinova 4,
811 09 Bratislava
Tel.: +421 232 115 937
E-mail: sk[email protected]

Panattoni Czech Republic Development s.r.o.

Praha 1, V Celnici 1034/6, PSČ 110 00

IČO: 28190882

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131735

člen koncernu Panattoni Europe* Povinné pole  1. Správcem vašich osobních údajů je společnost Panattoni Development Europe sp. O.o. se sídlem ve Varšavě.
  2. Můžete nás kontaktovat elektronicky na emailové  adrese: [email protected], prostřednictvím kontaktního formuláře na webu: http://www.panattonieurope.com/pl/kraj/polska/kontakt/, nebo poštou na adresu: Plac Europejski 1, 00-844 Varšava.
  3. Vaše osobní údaje budou zpracovány s cílem reagovat na dotazy odeslané prostřednictvím kontaktního formuláře - právní základ zpracování bude naš oprávnění zájem, spočívající v reakci na dotazy předložené zejména zájemcům o naše služby.
  4. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům, které zpracovávají osobní údaje jménem naší společnosti, tj. Společností poskytujícím služby IT.
  5. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu potřebnou k zodpovězení vašeho dotazu.
  6. Máte právo požádat administrátora o přístup k osobním údajům, jejich opravě, odstranění nebo omezení zpracování. Máte také právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů.
  7. Máte právo podat stížnost orgánu dohledu odpovědnému za ochranu osobních údajů v členském státě vašeho obvyklého pobytu, pracoviště nebo místě, kde bylo údajné porušení spácháno.
  8. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné k zodpovězení vašeho dotazu. Pokud odmítnete poskytnout osobní údaje, nebudeme moci odpovědět na vaši otázku.