Panattoni Park Dunajská Streda

Panattoni Park Dunajská Streda

O lokalite

 

Okres Dunajská Streda sa nachádza na území západného Slovenska. Vďaka riekam Dunaj, Váh a Morava je oblasť bohatá na vodné zdroje. Dunajská Streda sa rozprestiera na hraniciach s Českou republikou, Maďarskom a Rakúskom. Región je charakteristický narastajúcim prílevom zahraničného kapitálu (týkajúci sa prevažne priemyselného sektoru),  vysokou úrovňou využitia poľnohospodárskej pôdy s možnosťou rozvoja priemyselného developmentu, ako aj priamym dopravným napojením na letisko v Bratislave, Viedni a Budapešti.

 

Projekt s rozlohou 134 933 m2 je strategicky umiestnený v blízkosti troch najväčších výrobcov automobilov na Slovensku. Nachádza sa 46 km od Bratislavy, hlavného mesta Slovenska a stojí v lokalite zvanej „Zlatý triangel“ Viedeň – Bratislava – Budapešť, čo prináša príležitosť klientom expandovať do susedných krajín a obsluhovať okolitý trh.

 

V regióne je možné využiť niekoľko možností prepravy, a to železničnú, vzdušnú, vodnú a cestnú. Ku kľúčovými prepravným atribútom patrí:

 •          regionálne železnice (priamy spoj Bratislava – Dunajská Streda – Komárno),
 •          stanica nákladnej železničnej prepravy (3 km),
 •          Letisko M. R. Štefánika, Bratislava (BTS / 46 km),
 •          Vienna International Airport, Schwechat (91 km),
 •          nákladný prístav na Dunaji v Bratislave (46 km) a v Komárne (53 km),
 •          rýchlostná cesta E575 – napojenie na Rakúsko, Maďarsko a Českú republiku,
 •          METRANS´terminal – priamo v Dunajskej Strede, ponúkajúci železničné služby do Hamburgu, Bremerhavenu a Rotterdamu, ďalej napojenie na Koper (Trieste, Rijeka) a na Istanbul.

 

V súčasnosti je vo výstavbe južný bratislavský obchvat (27 km). Výstavba D4R7 je najväčší infraštrukturálny projekt, nie len na Slovensku, ale je to najväčší PPP projekt v Európe. Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7 spolu pokrývajú viac ako 59 kilometrov a budú slúžiť ako vonkajší obchvat hlavného mesta Bratislava. D4R7 prepojí Bratislavu s južnou časťou Slovenska.

 

O skladových priestoroch

 

Všetky naše budovy sú navrhnuté a konštruované tak, aby dosiahli v hodnotenní BREEAM New Construction 2016 úroveň Very Good.

Metóda posudzovania vplyvov na životné prostredie v stavebnom výskume (BREEAM) je široko používaná metóda environmentálneho posudzovania pre udržateľnosť budov. Stanovuje štandard osvedčených postupov v oblasti trvalo udržateľného dizajnu a stal sa uznávaným meradlom environmentálneho správania sa budov.

 

Ku kľúčovým bodom udržateľnosti patrí:

 •          LED osvetlenie,
 •          Vynikajúca izolácia fasády a strechy,
 •          Moderné vykurovacie systémy s nízkymi emisiami plynov,
 •          Termografické meranie pre elimináciu tepelných strát,
 •          Vodušetriaca sanita,
 •          Trvalo udržateľné metódy výstavby,
 •          Podpora nízko emisných dopravných riešení.

 

To všetko má za následok nízke prevádzkové náklady pre nájomcov a kvalitné pracovné prostredie pre ich zamestnancov.

 

Naše sklady ponúkajú elektricky ovládateľné docky pre nákladné vozidlá, aj drive – in brány. V priestoroch je možnosť vybudovať kancelárske priestory, konferenčné miestnosti, sociálne zariadenia, šatne, kuchynky – všetko na základe požiadaviek a špecifikácii klienta.

K výstavbě
134 933
Stávající plocha
0
Celková plánovaná plocha
134 933
Zobrazit budovy

Umístění

Umístění
Panattoni Park Dunajská Streda


Kontaktujte nás