Panattoni Prague Business Park

Panattoni Prague Business Park

Jedná se o revitalizaci bývalého areálu Kovošrot, Dolní Měcholupy. Tento park bude sloužit k lehké výrobě, skladování, logistice, ale zejména pro Hi-Tech realizaci standardních provozů v oblasti IT, RD, Ecommerce apod. Záměrem je mimo jiné vytvoření podmínek pro provoz s vyšší přidanou hodnotou, které budou obsluhovány pracovní silou přímo z metropole. Jedná se o kombinaci občansky využitelného prostředí a průmyslového Hi-Tech parku, který svým charakterem zaplní chybějící segment trhu, přičemž však bude vhodně integrován do stávajícího okolí. Nedaleko areálu se nachází budova Zentivy. Park se nachází nedaleko od obytné zóny a je velmi vhodný pro obchodní prostory a show roomy. Součastí parku bude i zóna zeleně a oddychu. Park bude vhodný na kombinaci skladového a obchodního prostoru s možností parkování jak pro zásobování tak i zákazníky.

K výstavbě
56 609
Stávající plocha
0
Celková plánovaná plocha
56 609
Zobrazit budovy

Umístění

Umístění
Panattoni Prague Business Park


Kontaktujte nás