Panattoni zahájila stavbu závodu na výrobu vysokozdvižných vozíků Jungheinrich v novém průmyslovém parku u Chomutova

Průmyslový stavitel Panattoni, ve spolupráci s investiční skupinou RSJ, slavnostně zahájil výstavbu výrobní haly pro předního světového dodavatele manipulační techniky Jungheinrich. Budova o velikosti 37 000 m2 bude součástí průmyslové zóny Panattoni Park Chomutov North a přinese pro obyvatele Chomutovska 350 kvalifikovaných pracovních míst ve výrobním sektoru. Samotná investice do budovy a moderních technologií přesahuje 1,5 miliardy korun a patří k největším v regionu. Budova bude dokončena na jaře 2023 a společnost Jungheinrich by v ní měla zahájit výrobu již v polovině roku 2023. Projekt také myslí na okolí poblíž zóny a počítá s investicí do rozsáhlých opatření na podporu biodiverzity.

 

"S novým závodem rozšiřujeme kapacity naší výrobní sítě v Evropě. Tímto způsobem si již v počáteční fázi zajišťujeme, že budeme schopni uspokojit stále vyšší a rostoucí poptávku po manipulační technice Jungheinrich v budoucnu. V Chomutově budujeme jeden z nejmodernějších výrobních závodů na vysokozdvižné vozíky na světě a posouváme tak naši výrobu na další úroveň," říká Sabine Neuß, členka představenstva společnosti Jungheinrich AG pro oblast techniky.

 

„Jedním z největších úkolů pro Českou republiku v rámci Zelené dohody pro Evropu je hospodářská restrukturalizace regionů, které se budou muset přeorientovat na jiný typ průmyslu. Jedním z nich je právě i oblast Chomutovska, jež je pevně spjata s těžbou uhlí. Naše společnost si tuto velkou výzvu uvědomuje, a proto nás těší, že se můžeme podílet na jejím řešení. Vysoce moderní závod pomůže oživit regionální ekonomiku, zajistí 350 pracovních míst pro obyvatele z okolí a zároveň splní ty nejpřísnější požadavky na udržitelný rozvoj. Přidanou hodnotu celému projektu dává i skutečnost, že se jedná o výrobu finálního produktu,“ říká Klára Sobotková, ředitelka regionálního rozvoje, Panattoni.

 

„Developerské společnosti Panattoni přeji hladký průběh výstavby, tak aby v příštím roce mohla být zakončena úspěšnou kolaudací a lidé z Chomutovska se mohli těšit do nového zaměstnání u  prosperujícího zaměstnavatele s dlouhodobou tradicí. Společnosti Jungheinrich přeji, aby nový výrobní závod prosperoval, a lidem z Chomutovska přeji, aby se jim práce v nové lokalitě  líbila a mohli být hrdí na to, kde pracují. Spokojení zaměstnanci jsou totiž alfou a omegou úspěšného podniku,“ řekl při zahájení výstavby primátor města Chomutov, Marek Hrabáč.

 

Panattoni Park Chomutov North aspiruje na hodnocení „Excellent“ v rámci certifikace BREEAM. Oproti původnímu plánu bude mít budova pevnější střechu, aby zde bylo možné instalovat fotovoltaické panely, které se budou významně podílet na tvorbě energie pro celou průmyslovou zónu. Projekt také počítá se silnější izolací a venkovními žaluziemi, které pomohou lépe k šetření nákladů na energie. Sázku na udržitelnost komplex deklaruje i instalací nabíjejících stanicí pro elektromobily.

 

Projekt u Chomutova však také vyniká i rozsáhlou investicí do podpory biologické rozmanitosti v okolí průmyslové zóny. Jako náhrada za zrušený remízek poslouží výsadba o rozloze 1,5 hektarů, která se bude skládat z dřevin stromového i keřového patra s důrazem na původní druhy. Prostor zůstane neoplocen, a přirozeně tak naváže na revitalizaci přilehlých břehových porostů. Na vhodných místech budou vyhloubeny tůňky pro zvýšení místní druhové rozmanitosti. Z doplňujících opatření lze zmínit luční porosty či ptačí budky.

 

Jako jeden z předních světových dodavatelů intralogistických řešení se společnost Jungheinrich již 70 let podílí na vývoji inovativních a udržitelných produktů a řešení pro materiálové toky. Jako průkopník v tomto odvětví se tento rodinný podnik se sídlem v Hamburku snaží vytvářet sklady budoucnosti. V roce 2021 dosáhla společnost Jungheinrich se svými více než 19 000 zaměstnanci tržeb ve výši 4,24 miliardy eur. Celosvětová síť zahrnuje 13 výrobních závodů a 41 servisních a prodejních společností. Akcie společnosti jsou kótovány na burze MDAX.