Build-to-suit

Inwestycja typu build-to-suit (BTS) to obiekt przemysłowy zaprojektowany i zrealizowany na potrzeby konkretnego użytkownika.

Inwestycje BTS w odróżnieniu od gotowej powierzchni spekulacyjnej cechuje duża elastyczność w zakresie:

 • lokalizacji – obiekty mogą powstać na działkach należących do banku gruntów dewelopera bądź na nieruchomości klienta. Najbardziej zaawansowaną formą inwestycji BTS są projekty realizowane w oparciu o zakup gruntu, który jest wybrany przez Klienta pod kątem potrzeb prowadzonej działalności.
 • wielkości powierzchni przemysłowej – w zależności od potrzeb operacyjnych klienta; 
 • wielkości powierzchni biurowej – standardowo na miejsce pracy dla jednego pracownika przeznacza się min. 2 m² powierzchni po podłodze oraz 13 m³ kubatury;
 • rodzaju współpracy – dostępne możliwości to transakcja najmu albo budowa obiektu celem sprzedaży klientowi;
 • przeznaczenia obiektu przemysłowego – magazyny, sortownie, zakłady przemysłu lekkiego i ciężkiego, stosownie do rodzaju działalności, która ma być prowadzona na terenie objętym inwestycją. Uwzględniając życzenia klienta przygotowujemy i koordynujemy infrastrukturę techniczną i technologiczną służącą procesom operacyjnym. 

Uwzględniając życzenia klienta, przygotowujemy oraz koordynujemy infrastrukturę techniczną i technologiczną służącą procesom operacyjnym.

Celem współpracy jest realizacja inwestycji uwzględniająca szereg konkretnych potrzeb najemcy, tak by maksymalnie wykorzystać przestrzeń składowania, zoptymalizować procesy produkcyjne i dostosować przestrzeń do technicznych uwarunkowań prowadzonej działalności (np. specjalistyczne pomieszczenia techniczne, przenośniki taśmowe, urządzenia sortujące, linie technologiczne, niestandardowe wymagania w zakresie zasilania czy konkretnej lokalizacji). 

Klient od samego początku ma możliwość kształtowania powierzchni, którą wynajmie. Dzięki systemowi BTS określa szczegóły planów wedle własnych potrzeb – projekt może być zrealizowany dokładnie według jego wymagań. Klient może dowolnie komponować moduły powierzchni biurowej czy magazynowej, dzięki czemu uzyskuje dokładnie tyle powierzchni, ile potrzebuje, zaprojektowanej w sposób umożliwiający najbardziej efektywne jej wykorzystanie. Realizacja inwestycji BTS przebiega zgodnie ze zoptymalizowanym harmonogramem, dostosowanym do charakteru projektu i preferencji klienta. 

Zalety rozwiązań „szytych na miarę”: 
 • dobór dogodnej lokalizacji i formy inwestycji
 • współpraca z wyspecjalizowanym zespołem dedykowanym projektom BTS 
 • oszczędność w zakresie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych 
 • doradztwo w zakresie optymalizacji procesów logistycznych
 • rozwiązania dostosowane do profilu branży klienta

 

Obiekty dedykowane wielu najemcom, tzw. multi-tenant

Nasz klient ma możliwość swobodnego wyboru idealnej dla siebie lokalizacji. Panattoni buduje parki dystrybucyjne łączące wiele zalet: bliskość dużych ośrodków przemysłowych, portów lotniczych i relatywnie dużych skupisk ludności. Centra logistyczne dysponują powierzchnią magazynową oraz biurową, podzieloną na dogodne moduły, które najemca może dowolnie łączyć i zagospodarowywać. Wszystkie budynki spełniają wymagania najbardziej wyśrubowanych norm (klasa A) i są wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne. Parki są ogrodzone i objęte całodobową ochroną. Klienci otrzymują atrakcyjną ofertę najmu, a także możliwość dostosowania najmowanej powierzchni (pod względem wielkości, rozplanowania i oświetlenia) do indywidualnych potrzeb. Oferujemy elastyczne warunki najmu, dostosowane do potrzeb klientów, maksymalne wykorzystanie przestrzeni składowania oraz indywidualną opiekę w całym okresie trwania umowy. Panattoni zapewnia możliwość powiększenia i zoptymalizowania zajmowanej powierzchni w miarę rozwoju działalności najemcy.

Nasza standardowa Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące elementy:

 • system ogrzewania gazowego
 • świetliki i okna oddymiające
 • instalację tryskaczy ESFR
 • oświetlenie zgodne z lokalnymi regulacjami
 • wysokość w świetle hal – 10m
 • konstrukcja betonowa
 • siatka słupów – 12m x 22,5m
 • posadzka bezspoinowa
 • nośność posadzki 5 t/m2
 • system wentylacji mechanicznej
 • stalowa konstrukcja dachu

 

Zarządzanie nieruchomościami

Jako deweloper oferujemy naszym klientom nie tylko wynajem wysokiej jakości powierzchni, ale również pakiet profesjonalnych usług. Nasi specjaliści w zakresie zarządzania nieruchomościami rozpoczynają współpracę z klientami już na wstępnym etapie inwestycji, w momencie zawierania umowy. Zapoznają się z potrzebami najemcy i odpowiednio do nich dostosowują systemy zarządzania budynkiem. Cały system zarządzania jest bardzo elastyczny.

Dział zarządzania nieruchomościami zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem już istniejącymi obiektami, jednocześnie przewiduje potrzeby klientów oraz rozwiązuje problemy związane z eksploatacją budynków. Kluczowe zadania realizowane przez dział obejmują:

 • techniczne utrzymanie budynków i infrastruktury – utrzymanie w należytym stanie budynków, dróg dojazdowych do magazynu, przeprowadzanie przeglądów technicznych i bieżących zgodnie z prawem budowlanym, dokumentowanie eksploatacji i konserwacji sprzętu, a także realizację indywidualnych potrzeb najemców w celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników i wydajności sprzętu;
 • realizowanie postanowień umowy najmu – codzienną obsługę klienta zgodnie z indywidualnie wynegocjowanymi warunkami umowy najmu;
 • rozliczenia finansowe – deweloper ponosi odpowiedzialność za prowadzenie szczegółowej dokumentacji rozliczeń finansowych związanych z kosztami funkcjonowania obiektu i zużyciem mediów,  najemcy mają dostęp do tej dokumentacji;
 • całodobową ochronę – dostęp na teren parku jest ograniczony, zaś procedury dostępu dla klientów, pracowników czy kontrahentów są uzgadniane indywidualnie z najemcami i dostosowane do ich potrzeb;
 • identyfikację wizualną parku – firma umożliwia klientom oznakowanie obiektów własnym logo. Koncepcja identyfikacji wizualnej parku jest realizowana zgodnie ze spójnym systemem wizualnym, tworzonym przez dział marketingu firmy, co gwarantuje profesjonalny wizerunek magazynów.  Jednym z głównych zadań działu zarządzania nieruchomościami jest dobór wiarygodnych podwykonawców do realizacji wyżej wspomnianych zadań: konserwacji sprzętu, utrzymania czystości itd. Polityka Panattoni zakłada, że klienci mają być informowani o płatnościach za media, realizacji zgłaszanych problemów, datach przeglądów konserwacyjnych.

 

Usługi z wartością dodaną

Sukces w pozyskiwaniu nieruchomości przemysłowych według Panattoni to nie tylko umiejętność wyboru odpowiednich obiektów. Polega on też na budowaniu mocnej, zintegrowanej sieci, która zapewnia nam autentyczny wgląd i realną przewagę. Oprócz realizacji blisko miliona metrów kwadratowych powierzchni rocznie, Panattoni odgrywa znaczącą rolę na rynku jako nabywca nieruchomości o różnym statusie (prestiżowych, standardowych, zdegradowanych). Dzięki naszym doświadczonym specjalistom budujemy sukces w oparciu o znajomość lokalnego rynku, relacje z klientami i agencjami nieruchomości oraz wykorzystujemy możliwości zagospodarowania istniejących obiektów. W ramach procesu nabycia Panattoni angażuje własnych specjalistów ds. kontroli ryzyka środowiskowego, którzy posiadają rozległą wiedzą w zakresie zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń, zagospodarowania terenów poprzemysłowych (brownfield), zmian klimatu oraz zrównoważonego budownictwa.

Panattoni jednocześnie zapewnia swoim klientom usługi dedykowanego zespołu, który specjalizuje się we wszelkich kwestiach związanych ze zbyciem nieruchomości. Począwszy od wyceny do zamknięcia transakcji, nasi doświadczeni specjaliści znajdują odpowiednie rozwiązanie dla każdego problemu pojawiającego się na drodze do zawarcia transakcji inwestycyjnej.