Panattoni Park Sosnowiec I - BREEAM "Excellent" project

Panattoni Park Sosnowiec I - BREEAM "Excellent" project

Szczegóły Inwestycji

 • Rodzaj budynku: Przemysłowy
 • Projekt : 2016 New Construction: Commercial
 • Etap: Final
 • Punktacja: 70.2%
 • Ocena: Excellent

Zespół projektowy 

 • Inwestor- Panattoni Development Europe
 • Generalny WYkonawca-CFE Polska
 • BREEAM Assessor-EES Consult Natalia Naumova

 

O budynku:

Panattoni Park Sosnowiec to nowa inwestycja wybudowana w oparciu o program „zaprojektuj i wybuduj” dla Panattoni, gdzie generalnym wykonawcą była spółka CFE Polska Sp. z. o. o.

Budynek znajduje się w Sosnowcu, na terenie województwa śląskiego. Całkowita powierzchnia budynku wynosi 32 042 m2, zaś powierzchnia działki około 6 ha. Ponad 30% działki zajmują tereny zielone, w tym trawniki i powierzchnie trawiaste o wyjątkowym znaczeniu dla ekosystemu.

Budynek wybudowano na terenie dawnej kopalni piasku, gdzie surowiec wydobywano od roku 1952.

 

Zielona strategia i wyzwania w zakresie ochrony środowiska

Wybierając lokalizację inwestycji, ważne było zmniejszenie jej negatywnego wpływu na środowisko oraz zapewnienie znacznej poprawy bioróżnorodności na tym obszarze.

Ochrona wody jest w Polsce ważną kwestią, dlatego podczas projektowania i budowy obiektu zastosowano szereg technologii zapewniających oszczędność wody.

Co więcej, ważnym względem podczas opracowywania strategii ochrony środowiska było także zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na etapie eksploatacji. Kluczową strategią stosowaną do zwalczania emisji była budowa i wdrożenie inteligentnego systemu do pomiaru zużycia energii i wody.

Inwestycja otrzymała maksymalną możliwą liczbę punktów w kategorii wody i ekologii, co dowodzi realizacji celów zrównoważonego rozwoju ujętych w strategii.

 

Zalety certyfikacji zgodnie BREEAM

Inwestorzy uznają budynki posiadające certyfikat BREEM za wydajne pod względem energetycznym, przyjazne dla środowiska i zdrowe, spełniające potrzeby klientów spółki.

Jest to ważne, aby : 

 1. Dotrzymać tempa rosnącej konkurencji.
 2. Realizować zobowiązania podjęte przez Państwa członkowskie UE w zakresie zmniejszenia ilości węgla w gospodarce.
 3. Osiągać cele ESG.

 

„Jesteśmy bardzo dumni, że wybudowana przez nas inwestycja, Panattoni Park Sosnowiec, otrzymała pierwszą ocenę BREEAM Excellent przyznaną magazynowi w Polsce. Uzyskała najwyższą liczbę punktów w takich kategoriach, jak Wykorzystanie terenu i ekologia, Woda i Energia dzięki m.in. wdrożeniu rozwiązań materiałowych wydajnych pod względem energetycznym, urządzeń pomiarowych i oświetlenia LED, zastosowaniu rozwiązań zapewniających oszczędność wody, wprowadzeniu systemów do wykrywania wycieków oraz wspieraniu różnorodności flory i fauny w drodze organizacji łąk na jednej trzeciej obszarów zielonych.

Napędza nas zrównoważony rozwój, a inwestycja w Sosnowcu idealnie pasuje do naszej polityki ochrony środowiska. W CFE skupiamy się na partnerstwie, ludziach, filozofii LEAN i zrównoważonym rozwoju, co przekłada się na pomyślne uzyskiwanie pozytywnych certyfikatów BREEM dla każdej wybudowanej przez nas inwestycji zgłoszonej do certyfikacji.” — Bruno Lambrecht, Dyrektor Generalny CFE Polska Sp. z o.o.

  W kategorii Energia uzyskano 90%.

Wynikało to z wdrożenia w budynku rozwiązań wydajnych pod względem energetycznym, jak minimalizacja strat ciepła w drodze poprawy właściwości termotechnicznych konstrukcji zewnętrznych, wykorzystania instalacji oświetleniowej wydajnej pod względem energetycznym w budynku i na przyległym obszarze, a także inteligentnego układu pomiaru zużycia energii.

 

  W kategorii Woda uzyskano 100%. Wydajność w zakresie wody zapewniono wdrażając szereg systemów, w tym:

 • System do wykrywania dużych wycieków wody w budynku
 • Automatyczny system zapobiegający niewielkim wyciekom w toaletach
 • Całkowice automatyczny pomiar zużycia wody przez wszystkie odbiorniki
 • Ze względu na utworzenie rozległego ogrodu krajobrazowego na terenie obiektu zminimalizowano zużycie wody pitnej do podlewania

Te zastosowania przyniosły 66,5% oszczędność wody w porównaniu do poziomu bazowego.

  W kategorii Wykorzystanie terenu i ekologia uzyskano 100%

Obiekt wybudowano na terenie dawnej kopalni, zdewastowanej pod względem środowiskowym i pozbawionej roślinności. Po konsultacjach z wykwalifikowanym ekologiem opracowano szczegółowy raport i przeprowadzono inwentaryzację działki oraz analizę kwestii środowiskowych. W związku z tym deweloper był w stanie zapewnić rozległą „zieloność” obiektu. Niemal jedną trzecią terenu zajmują łąki kwietne zamieszkane przez bogactwo gatunków.

Istniejąca powierzchnia
32 042
Cała planowana powierzchnia
32 042
Pokaż budynki

Lokalizacja

Lokalizacja
Panattoni Park Sosnowiec I - BREEAM "Excellent" project


Skontaktuj się z nami